Åpner 7/10: Annette Kierulf & Caroline Kierulf

Høstens program starter med den omfattende utstillingen «Å skape en verden» viet søstrene Annette og Caroline Kierulf. Utstillingen åpner 7. oktober på KODE 2.

Annette Kierulf (f. 1964) og Caroline Kierulf (f. 1968) har bidratt sterkt til å revitalisere grafikk som kunstnerisk medium i Norge. Begge arbeider med tresnitt, og trekker veksler på denne tradisjonens rike historie med referanser til både populærkultur, folkekunst og plakater.  
 
Bildene deres har ofte innslag av ord og tekster. Disse er gjerne sitater, eller kunstnernes egne kommentarer til dagsaktuelle temaer. Et gjennomgående trekk har vært bruk av underfundig humor og et klart kulturkritisk sikte.  
 
De to kunstnerne har samarbeidet om utstillinger og prosjekter siden 1999. Til utstillingen på KODE vil de lage og presentere individuelle verk, fra et felles feministisk utgangspunkt. Dette perspektivet kommer til uttrykk dels som en eksplisitt undersøkelse av kvinneroller og kjønnsstereotyper (Caroline Kierulf) og dels som et kvinnebevisst blikk på natur og landskapstradisjonen i billedkunsten (Annette Kierulf). 
 
«Å skape en verden» er delvis en retrospektiv utstilling, men med flest helt nye arbeider. Utstillingen inngår i KODEs presentasjoner av sentrale kunstnerskap med tilknytning til Vestlandet.  

Kuratorer: Jorunn Veiteberg i samarbeid med kunstnerne.  

Utstillingen vises i hovedsalen på Stenersen, KODE 2, og ledsages av en større publikasjon om kunstnerne.

  • 7 okt 2022 til 22 jan 2023
  • Kode 2